Pakruojo ūkininkų kredito unijos narių dėmesiui !

2017 m. kovo mėn. 17 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui, šaukiamas pakartotinis Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas  Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. kovo mėn. 24 d. (penktadienį) 10 val., Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, Pakruojis.       

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti  sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 12. Kredito unijos naujų įstatų redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresai: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis –  E. Leijerio al. 1;

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Tel. pasiteiravimui 8-421-51156

Dalintis